KTO SÚ MANAŽÉRI BEZ KRAVATY?

VYPLŇTE SVOJE ÚDAJE A DOHODNITE SI KONZULTÁCIU. POSUNTE SA O LEVEL VYŠŠIE A POMOŽTE SVOJMU MANAŽÉROVI SA OBJAVIŤ NA ŠKOLENÍ "CERTIFIKOVANÝ MANAŽÉR BEZ KRAVATY"

*vaše údaje sú u nás v bezpečí a preto sa nemusíte báť, že by došlo k zneužitiu vášho emailu. Nemáme radi spam a preto z našich noviniek sa viete kedykoľvek odhlásiť.

CERTIFIKOVANÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

MANAŽÉR BEZ KRAVATY ©

“ÚSPECH MANAŽÉRA JE MOŽNÉ DEFINOVAŤ AKO MAXIMÁLNE VYUŽITIE SCHOPNOSTÍ JEHO PODRIADENÝCH.”


 Akého manažéra potrebujeme?

 • prakticky a pragmaticky orientovaný
 • často sám vykonáva operatívne činnosti, a pritom zabezpečuje a organizuje prácu ostatných kolegov na pracovisku
 • technicky zručný a odborne zdatný
 • motivovaný a ochotný pracovať s ľuďmi a pre ľudí
 • prirodzene prijímaná autorita 


Ako mu môžeme pomôcť?

 • dáme mu návody a princípy, ako riešiť kritické situácie na pracovisku.
 • pomôžeme mu pochopiť, ako komunikovať s podriadeními  účinne a jednoducho
 • ukážeme mu, ako plánovať a organizovať prácu nielen pre seba ale aj ostatným kolegom
 • poradíme mu, ako predchádzať konfliktom a riešiť vzniknuté situácie operatívne a strategicky
 • umožníme mu odolať stresu a poradiť si panike 

ČO SA NAUČÍTE?

AUTENTICKÝ LEADERSHIP

Priority a ciele ako ich stanoviť a dosiahnuť

Praktické precvičovanie na konkrétnych prípadových štúdiách  

 • Time manažment „ manažéra bez kravaty“ – ako si stanoviť a dosiahnuť priority. 

 • Kontrola, jej fungovanie a dopad. Ako vytvoriť jednotný a fungujúci tím? Ako získať väčšínu na svoju stranu? 

 • Stanovenie a dodržanie priorít, princípy plánovania a organizácie práce. Ako ťahať za jeden povraz?

 • Ako uspieť pri dosahovaní cieľov, priority a ich dodržiavanie, čo robiť pri konflikte priorít?

Emócie a predchádzanie konfliktom

Emócie zohrávajú dôležitú úlohu v každodenných situáciach. Môžu nám pomôcť v porozumení naších podriadených. Taktiež nesú veľkú silu v predchádzaní konfliktov.

 • Predchádzanie konfliktným situáciám...

 • Emócie na pracovisku

 • Komunikácia so skupinou, ako nájsť spoločné riešenie

 • Rozdielnosti v správaní operátorov, ako a kde vznikajú

 • Aká je moja neverbálna komunikácia smerom k mojim kolegom? Čo prezrádza?

Ako stanoviť a dodržiavať pravidlá

Ako správne nastaviť mantineli a udržať pravidlá na pracovisku

 • Ako sa stať efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených?

 • Nácvik jednania a rozhovorov s podriadenými. Voľba správneho manažérskeho štýlu v danej situácii, ako možný nástroj motivácie podriadeného.

 • Ako na seba nebrať úlohy svojich podriadených? Ako byť efektívnym manažérom a dosahovať požadované výsledky u svojich podriadených?

 • Základy správneho koučingu. Kedy využiť participatívny a kedy direktívny spôsob zadania úlohy podriadenému.

Autentická komunikácia – pokarhanie a pochvala

 • Komunikačné nástroje pre manažéra, základné pravidlá komunikácie, ako ich využívať pre rozvoj a riadenie svojich podriadených?

 • Ako manažérovi pomáhajú v riadení otázky a ako aktívne počúvať?

 • Príprava a realizácia pokarhania. Aké existujú pravidlá pri pokarhaní a ako prostredníctvom pokarhania dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednaní podriadených?  

 • Ako poskytovať pozitívnu (pochvala) a negatívnu (pokarhanie) spätnú väzbu a ako ich využiť ako motivačný nástroj? Ako poskytovať spätnú väzbu s Helicopter View?   

POZITÍVNY A TVORIVÝ PRÍSTUP K PROBLÉMOM

Budovanie pozitívnej atmosféry na pracovisku

 • Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov v tíme

 • Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou

 • Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov

 • Spoznať vlastné možnosti v oblasti kreatívneho myslenia

 • APorozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu
 • Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie v tíme
 • Posilniť oblasť kreatívneho riešenia problémov jednotlivcov a skupiny
 • Porozumieť procesu riešenia problémov

Kreatívne metódy riešenia problémov

 • Inovatívne zmeny a ich presadzovanie

 • Bariéry kreativity – čo bráni ľuďom v tom, aby riešili  problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom

 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov

Kreativita – schopnosť alebo zručnosť?

Ako správne nastaviť cieľe a dosiahnuť toho, aby boli akceptované? Ako vieme, že sme danný cieľ splnili ? 

 • Zásady kreativity a schopnosť riešiť problémy

 • Riešenie konkrétnych praktických príkladov

 • Prává a ľavá hemisféra

 • Kreativita v práci a kreatívna osobnosť

 • Sociálna kreativita, emocionálna inteligencia na pracovisku?                                                                                                                                                                    

Tvorivé myslenie a správanie

 • Myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť

Tímové riešenie problémov

 • Tím vs. pracovná skupina

 • Motivácia a zodpovednosť jednotlivcov  - prepojenie vlastnej motivácie s výkonom tímu

 • Ako dostať z každého člena tímu maximum jeho zručností? Ako využiť potencial a spoločne byť silnejší?

Byť manažérom alebo tím lídrom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je fenoménom doby a dôraz na kvalitu v čase rastie. Svet sa mení a adaptovanie sa na zmeny znamená úspech.

  Ako efektívne komunikovať a spolupracovať v tíme?

  Čo sa očakáva od tímového vedúceho a člena tímu?

  Ako využiť potenciál všetkých členov v tíme?

  Smiech – ako oživiť porady a dosiahnuť lepšie výsledky.

  Prekonávanie prekážok v komunikácii s kolegami a nadriadenými 

  Predaj myšlienky, návrhov kolegom a nadriadeným a ako zostať autentický.

  Efektívne informovanie kolegov a nadriadených. 

  Ako efektívne komunikovať s kolegami a podriadenými?

  Ako viesť a riadiť tímové porady a efektívne využívať pravidlá tímového vedenia?

  Prečo si dať pozor na manažérske frázy.

 Ak Vás tieto otázky trápia, nie ste jediný. Dobrá správa je, že to  môžete zmeniť. 

Naučíme Vás, ako si zorganizovať prácu a čo robiť ako prvé. Ukážeme Vám, ako viesť úprimný a otvorený rozhovor s Vašimi podriadenými.

 

FLEXIBILNÝ SYSTÉM VZDELÁVANIA


Flexibilita a dobre nastavený systém vzdelávania s rýchlym prínosom a výsledkami je to čo potrebujete. Žiadne dlhé prednášky a zbytočné reči. Praktický a efektívny tréning zameraný na rozvíjanie schopností pracovať s ľudmi


 

MÁTE OTÁZKY ? 

NAPÍŠTE NÁM VAŠE OTÁZKY A MY VÁM ICH RADI ZODPOVIEME. ALEBO SI DOHODNITE S NAMI KONZULTÁCIU. 

Váš email (povinné)

Vaša správa

BALANCED s.r.o.

Apollo Business Center 1
Turčianska 1/A
821 09 Bratislava 2
dusan@balanced.sk

0911 895 440 Dušan Straňák

© BALANCED s.r.o. | 0911 895 440  | dusan@balanced.sk 

design: HARENSKY.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.